Het therapeutisch proces

Behandelen wordt vaak geassocieerd met genezen of het oplossen van het probleem, maar er zijn meer doelen die men kan nastreven zoals bijvoorbeeld ook verlichting of preventie van klachten. Aangezien ieder doel een eigen aanpak vereist, nauw samenhangend met de diagnose, is een planmatige aanpak van de behandeling wenselijk.

Hoe doe ik dat?  
Er zijn vele behandelopties beschikbaar, waaruit u op basis van diagnostiek, indicatiestelling en afwegingen een keuze maakt, zoals: 
1. voorlichten (informeren, advies, geruststellen)
2. afwachten, begeleiden, ondersteunen
3. medicatie of farmacotherapie;
4. operatie of andere chirurgische therapie
5. radiotherapie
6. paramedische therapie; fysio-, logo-, ergotherapie
7. psychotherapie
8. specifieke mengvormen, bijv. sekstherapie
9. alternatieve (of complementaire) geneeswijzen.